ANBI

De Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw is op 2 november 2022 voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal (identificatie) nummer: 8631 91 514

Doelstelling:

Middels het verstrekken van subsidies wil de Stichting Gebiedsfonds NHH projecten en initiatieven stimuleren op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang in de naaste omgeving van het windpark Nij Hiddum/Houw.

Samenstelling stichtingsbestuur

Beleidsplan

Activiteitenverslag 2023

Jaarrekening Stichting Gebiedfonds Nij Hiddum-Houw 2023

Begroting 2024

Contact: info@gebiedsfondnhh.frl