Begroting 2023

B a t e nL a s t e n
Begroot bedragBegroot bedrag
Participatie deelnemers€ 54.000,-Toewijzingen€ 48.800,-
Vergaderkosten€ 300,-
Bestuurskosten€ 100,-
Accountantskosten€ 1.500,
Bankkosten€ 100,-
Vacatiegelden€ 3.000,-
Onvoorzien€ 200,-
Totaal€ 54.000,-Totaal€ 54.000,-