Vraag en antwoord

Hoe weet ik of mijn initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds?

Voorafgaand aan de oprichting van het fonds zijn de fondsregels vastgesteld. Kijk bij Reglementen voor het antwoord.

Wie kunnen een beroep doen op het fonds?

Organisatie en (groepen) particulieren. Initiatieven dienen te worden gerealiseerd in het gebied binnen een afstand tot 6 kilometer van Windpark Nij Hiddum-Houw, dat is binnen de postcodes van de dorpen Kornwerderzand, Cornwerd, Zurich, Pingjum, Kimswerd, Arum, Witmarsum, Schettens, Wons, Schraard, Longerhouw, Makkum, Idsegahuizum, Piaam en Exmorra. De initiatieven moeten binnen 2 jaar uitvoerbaar zijn en binnen 6 maanden na toekenning dient met de realisatie te worden aangevangen.

Wie bepaalt er uiteindelijk over de toekenning van een bijdrage uit het fonds?

Het stichtingsbestuur van de Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw, bestaande uit afgevaardigden uit de dorpen, beslist over toekenning of afwijzing van een verzoek om een bijdrage uit het fonds.