Privacy Verklaring

Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw verstrekt.

Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw gegevens nodig heeft.

Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang gegevens bewaart bewaart Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw uw persoonsgegevens.

Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van de Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@gebiedsfondsnhh.frl.

Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houwzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via secretariaat@gebiedsfondsnhh.frl.