Het gebiedsfonds NHH

Vanuit het windpark Nij Hiddum-Houw vloeit jaarlijks een afgesproken bedrag in een fonds. Het fonds ontvangt afdrachten uit het rendement van het windpark en uit het rendement van financiële participatie. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 50.000 op. Met dit fonds kan worden bijgedragen aan de leefbaarheid van het omliggend gebied. Om dit fonds te beheren is de Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw opgericht. Elk jaar is er tenminste één subsidieronde.

Wat doet het gebiedsfonds?

Het gebiedsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners uit tenminste één van de dorpen, het hoeft er niet per sé toe beperkt te blijven. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elk woongebied gelijk te bedelen.

Doelgebied van het gebiedsfonds

Het gebied waarvoor het fonds is bedoeld omvat de dorpen Kornwerderzand, Cornwerd, Zurich, Pingjum, Kimswerd, Arum, Witmarsum, Schettens, Wons, Schraard, Longerhouw, Makkum, Idsegahuizum, Piaam en Exmorra.

Dat zijn de postcodes 8744 t/m 8749, 8751 t/m 8756, 8758, 8759, 8821 en 8822.

Aanvraagrondes 2024

In 2024 zijn er vier aanvraagrondes:

  • 1e ronde eindigt op 18 maart 2024
  • 2e ronde eindigt op 17 juni 2024
  • 3e ronde eindigt op 16 september 2024
  • 4e ronde eindigt op 16 december 2024

Aanvragen die voor of op sluitingsdatum zijn ontvangen, worden binnen 4 weken na sluitingsdatum behandeld.

Overige informatie