Toegekende projecten

Toegekende projecten in 2023

Makkum, verduurzaming kerkelijk centrum “Het Anker”, €5.000,–

Wons, aanschaf instrumenten fanfare “Hosanna”, €5.000,–

Witmarsum, zwembad “Mounewetter” van het gas af, €5.000,–

Pingjum, restauratie Leichel orgel Victoriuskerk, €5.000,–

Arum, speel- en ontmoetingsplein bij “De Oanrin”, €5.000,–

Makkum, verduurzaming “Van Donia kerk”, €5.000,–

Makkum, verduurzaming MFC “Maggenheim”, €5.000,–

Kornwerderzand, monument voor Canadese bevrijders in het Kazemattenmuseum, €5.000,–

Makkum, herbestemming oude fabriek Koninklike Tichelaar, €5.000,–